Eerste afspraak

Na aanmelding volgt de eerste afspraak in de praktijklocatie of aan huis. Dit eerste consult wijkt erg af van de vervolg- afspraken. Het eerste consult duurt minimaal een uur. De hulpvraag wordt uitgebreid geanalyseerd. De voorgeschiedenis en de factoren die van belang zijn bij het tot stand komen of het in stand houden van het probleem worden uitvoerig in kaart gebracht. Aan u kan een vragenlijst worden voorgelegd of mogelijk worden gevraagd een opname te maken van een (eet-)moment of situatie waarin het probleem zich voordoet.
Een eerste observatie van een eetmoment kan al plaatsvinden.
Uitsluitsel of SLOK-logopedie u inderdaad kan helpen wordt direct gegeven en het onderzoek-en behandelingstraject met u besproken.
Daarnaast staat dit eerste consult in het teken van het inventariseren van alle benodigde dossiergegevens. Wij verzoeken u de volgende documenten mee te nemen of direct bij de hand te hebben:

1. De verwijzing van de (kinder-)arts met datum en juiste vermeldingen. Bijvoorbeeld prelogopedie aan huis.
2. Een verzekeringspas van het kind of de patiënt
3. Een identiteitsbewijs van het kind of de patiënt of, indien nog niet aanwezig, van de ouder.

Tijdens dit eerste consult wordt ook aan u gevraagd een aantal documenten te lezen en te ondertekenen. Het betreft hier de huisregels van de praktijk, een behandelovereenkomst en een toestemmingsverklaring om gegevens ten behoeve van de behandeling te mogen opvragen of te overleggen.