Wie zijn wij?

Caroline Arts

Mijn naam is Caroline Arts.
Inmiddels ruim 25 jaar aan het werk als logopedist. Na mijn afstuderen heb ik gedurende 15 jaar in de kinder- en volwassen revalidatie gewerkt.
Mijn interesse in spraak-en taalproblematiek bij kinderen en volwassenen (afasie) werd snel uitgebreid naar slikstoornissen, eet- en voedingsproblematiek bij deze doelgroepen. Ik ben gepassioneerd geraakt in het preverbaal werken met de doelgroep jonge kinderen en zuigelingen aan huis. Het coachen van ouders en begeleiden van zulke jonge kinderen is fantastisch en uitdagend werk. Het niet (goed)kunnen voeden van je kind is een onwaarschijnlijk ingrijpende gebeurtenis in het leven van jonge ouders. In de thuissituatie zie ik het zeer jonge kind, liefst op voedingstijden, waardoor zo efficiënt en praktisch mogelijk gerichte adviezen over hantering, voeding en hulpmiddelen kan worden gegeven. Elk jong kind en zijn ouders vragen om een op-maat gemaakt begeleidingsplan waarin de ouder wordt gecoacht om elk voedingsmoment zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Samenwerking met andere disciplines is hierbij absoluut noodzakelijk. Er bestaan nauwe contacten met kinderartsen, kinderfysiotherapeuten, oefentherapeuten en diëtisten.

Voorafgaand aan Slok-logopedie werkte ik langdurig in Revalidatiecentrum Rijndam Rotterdam(Ringdijk en Westersingel), Verpleegkliniek Humanitas in Rotterdam. Ik kreeg allround praktijkervaring in Logopediepraktijk Lombardijen in Rotterdam, eerst als praktijkhouder en daarna als ZZp-er voor de pre-verbale groep in Lombardijen en bij Silderhuis-logopedie in de regio Dordrecht. Naast mijn inhoudelijke werkzaamheden geef ik trainingen en scholing over pre-verbale logopedie en slikstoornissen bij volwassenen. Met al deze ervaringen en de specifieke scholing en trainingen horend bij dit specialisme hoop ik met SLOK-LOGOPEDIE de stap naar een zelfstandige zeer gespecialiseerde en bijzondere pre-verbale praktijk te hebben gerealiseerd. Fijn u te mogen ontmoeten.

Mijn naam is Milenka de Wolff.

Sinds 2015 werk ik met veel plezier als logopedist binnen de eerste lijn. Het mooiste aan mijn vakgebied vind ik het begeleiden bij de ontwikkeling en groei van ieder individu, op zijn of haar manier. Mijn expertise ligt bij spraak- en taalproblematiek, beginnende communicatie, afwijkende mondgewoonten en slikproblematiek.

Sinds 2019 ben ik me verder gaan scholen tot preverbaal logopedist. Eten en drinken is één van de basisbehoefte van een baby of jong kindje. Als hier problemen in ervaren worden kan dit zorgen voor stress, angst, frustratie en vooral zorgen. Als preverbaal logopedist mag ik ouder(s)/verzorger(s) begeleiden om de baby of het jonge kindje een positieve ontwikkeling te laten maken in het eten en drinken. Ik ben heel blij dat deze verdieping binnen de logopedie bestaat, zodat je als logopedist deze kinderen zo goed mogelijk vooruit kunt helpen in hun ontwikkeling en groei. Hierbij zoek ik regelmatig de samenwerking met andere (para)medici.
Soms behandel ik in de praktijk, maar in de meeste gevallen behandel ik eet- en drinkproblemen aan huis. Dit is de meest ontspannen omgeving voor het  kind en vaak ook noodzakelijk om vermoeidheid van het kindje te beperken.