Voor wie?

Eten en drinken

Wij begeleiden kinderen die problemen hebben met borstvoeding, flesvoeding, lepelvoeding of het kauwen en doorslikken van vast voedsel. Ook kinderen die na een moeilijke start of om andere redenen sondevoeding krijgen. Tevens ondersteunen wij vanuit logopedisch perspectief ouders van en kinderen met reflux-klachten, voedingsverwerkingsproblemen, voedingsaversie en voedselweigering.

Kinderen waarbij de voedingsontwikkeling anders loopt dan verwacht vanwege een ziekte of hersenbeschadiging worden begeleid in het nemen van de stappen om te komen tot een zo optimaal mogelijke intake.

U kunt dus denken aan het volgende : problemen met:

 • drinken uit de borst/overgang borst naar fles
 • drinken uit de fles/beker
 • eten van de lepel
 • kauwen
 • slikken (afwijkend slikken/verslikken)
 • controle van speeksel (overmatig kwijlen)
 • smaakopbouw en samenstelling van de voeding

Problemen die daarnaast begeleid kunnen worden zijn onder andere:

 • problemen met de prikkelverwerking in- en rond het mondgebied
 • reflux-klachten
 • verslikken
 • kokhalzen
 • spugen
 • voeding afweren of weigeren
 • afbouw van sondevoeding

Het komt ook voor dat oudere kinderen begeleiding krijgen van een preverbale logopedist in verband met eet- en drinkproblemen.

SLOK-logopedie is tevens gespecialiseerd in begeleiding van verworven slikstoornissen bij ouderen. Bijvoorbeeld na een CVA of bij de ziekte van Alzheimer. Zie ook specialismen.

Communicatie

Wij observeren en onderzoeken de communicatieve vaardigheden van het  jonge kind. Wij ondersteunen en coachen ouders van zeer jonge kinderen bij het maken van contact, het aanbieden en uitlokken van taal en het stimuleren van de voorwaarden tot spreken. Het gaat in de regel om kinderen met een vertraagde ontwikkeling in de communicatie maar het betreft ook kinderen waarbij de communicatie achterblijft ten gevolge van complexere problematiek .

U kunt  denken aan jonge kinderen (0-4)die problemen hebben met oa:

 • maken van oogcontact
 • imiteren van geluiden
 • uiten van woordjes of korte zinnen
 • niet adequaat reageren op opdrachtjes passend bij de kalenderleeftijd
 • moeite hebben met spelen
 • nauwelijks of juist overmatig reageren op het aanbod van auditieve of andere prikkels.
 • moeite hebben in interactie te zijn met andere kinderen.

Wanneer kinderen de lagere schoolleeftijd hebben bereikt verwijzen wij in de regel kinderen met spraak-taalproblemen door naar andere praktijken voor reguliere logopedie in de wijk, regio of gespecialiseerde logopedie in instellingen.