Sensorische Informatieverwerking

Al in de baarmoeder is het ongeboren kind bezig om de prikkels van het bewegen en bewogen worden, het horen, het zien, het proeven, te verwerken en te begrijpen. Na de geboorte neemt de intensiteit hiervan enorm toe. Al deze prikkels geven betekenis aan wie je bent, waar je bent en of je je veilig voelt. Soms werken de zintuigsystemen niet goed samen waardoor prikkels als overweldigend of bedreigend worden ervaren of worden prikkels juist onvoldoende waargenomen. We zien dit terug in de reacties en het gedrag van het kind. Dit kan voorkomen bij sensitieve kinderen maar het komt vooral ook voor bij baby’s die te vroeg geboren zijn of na een complex verlopen bevalling. Zuigelingen kunnen onrustig zijn, huilen soms veel en laten veel discomfort zien. Het krijgen van voeding, het ervaren van nieuwe smaakjes of wijzigingen in de samenstelling van de voeding zijn een ware uitdaging voor het zintuiglijke systeem van het kind.

Het reguleren van deze prikkelverwerking van het kind, de omgeving van het kind en het gedoseerd opbouwen van de voedingsprikkels is onderdeel van de therapie die bij SLOK-logopedie wordt aangeboden.

SLOK- logopedie staat ingeschreven in het register van therapeuten die deze vorm van begeleiding geven.