Samenwerking

Multidisciplinaire samenwerking is uitgangspunt in de begeleiding bij SLOK-logopedie. Dit betreft niet alleen een indirecte samenwerking maar kan ook direct plaatsvinden in de vorm van gecombineerde behandelingen.
SLOK-logopedie werkt samen met het CJG in Capelle aan den IJssel, de verschillende disciplines van de poliklinieken van de algemene ziekenhuizen in de regio en het Erasmus MC, meer specifiek met kinderartsen, diëtisten en lactatiekundigen. Met de volgende instellingen: revalidatiecentrum Rijndam, stichting MEE / vroeghulp en onderhoudt contacten met de reguliere en specialistische kinderopvang in de regio; in het bijzonder van IJsselkids.

Slok-logopedie werkt direct samen met :

Logopedie:

  • Ingrid Arp; prelogopedist IJssellandziekenhuis en praktijk Zuidplas in Nieuwerkerk aan den IJssel. Ingrid neemt tevens de praktijk waar tijdens vakanties en bij ziekte.
  • Logopediepraktijk Lombardijen
  • Silderhuislogopedie, regio Drechtsteden

Kinderfysiotherapeuten:

  • Greet Wagenmaker
  • Margarita van der Harst
  • Kinderfysiotherapie Beverwaard
  • Jannie Kouwenhoven:

Oefentherapeuten:

  • Oefentherapie Capelle