Werkwijze

Een onderzoek en behandeling kan uitsluitend plaatsvinden op verwijzing van een arts. Hiertoe dient een machtiging te zijn afgegeven. Bijvoorbeeld door huisarts, kinderarts of CJG -arts. Voordat een behandeling start, spreekt de logopedist uitvoerig met u als ouder(s)/ verzorger(s) over het probleem en de hulpvraag. U wordt soms gevraagd een uitvoerige vragenlijst in te vullen en bij oudere kinderen een filmpje aan te leveren van een representatieve eetsituatie.

Daarna zal de logopedist het eten en drinken, indien mogelijk observeren. Vervolgens vindt het aanvullend onderzoek plaats. Gekeken wordt naar de mondfuncties, reflexen en spierkracht. Op basis van de verkregen informatie wordt samen met u behandeldoelen en een behandeltraject opgesteld.

  • Aan huis

Bij jonge kinderen vindt de observatie en de begeleiding in de regel plaats in de thuissituatie. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met voedings- en slaaptijden. Aangezien u als ouder uw kind moet voeden zal u gecoacht worden in uw eigen omgeving, hoe dit zo optimaal mogelijk te doen. De behandelingen duren gemiddeld een uur bij de zeer jonge kinderen, anders een half uur. Dit zal bij aanvang heel frequent zijn (wekelijks) en daarna plaatsvinden met langere intervallen. Het traject is sterk wisselend en individueel bepaald, afhankelijk van de ernst en de hulpvraag.

  • Praktijk

Indien behandeling aan huis niet noodzakelijk, mogelijk of wenselijk is kan de behandeling plaatsvinden in de praktijk van Slok- logopedie, gevestigd aan de Pucinnistraat 86  2901GL in Capelle aan den IJssel. De praktijk is specifiek ingericht voor het begeleiden van deze doelgroep. Gecombineerde behandelingen op het gebied van de senso-motoriek zijn mogelijk.

Preverbale logopedie wordt in principe door de zorgverzekeraar volledig vergoed. Zorgverzekeraars hanteren niet alle dezelfde regelgeving voor preverbale logopedie aan huis. Voor informatie daarover kan men het beste met uw betreffende zorgverzekeraar contact opnemen.

  • het probleem en de hulpvraag
  • een uitvoerige vragenlijst
  • observatie eetmoment
  • onderzoek
  • behandeldoelstellingen
  • behandeltraject /coaching
  • evaluatie