Wat is het?

Wat is preverbale logopedie?

De behandeling van eet- en drinkproblemen en/of slikstoornissen bij jonge kinderen (0-2)wordt preverbale logopedie genoemd.

Naast de term ‘preverbale logopedie’ wordt ook regelmatig de wat oudere term prelogopedie gebruikt. Het betreft in de regel logopedische behandeling bij zeer jonge kinderen, meestal nog voordat het spreken begint.

Soms loopt de ontwikkeling van het eet-drinkproces anders dan verwacht. Bijvoorbeeld als een kind problemen heeft met het drinken uit de borst of uit de fles, het eten van de lepel, het drinken uit een beker of het kauwen van stukjes en vast voedsel. De oorzaak van de problemen kan zeer divers zijn. Onvoldoende rijpheid van het neurologische of motorisch-sensorische systeem. Problemen met eten en drinken kunnen ook een medische oorzaak hebben of passen bij een vertraagde ontwikkeling.

Soms wil uw kind niet meer eten door eerdere negatieve of onprettige ervaringen bijvoorbeeld bij  het voortdurend terugvloeien van voeding of spugen (reflux). Het geven van voeding, het eetmoment, wordt een met spanning beladen moment.De voedingen duren lang; er zijn zorgen of het kind wel genoeg krijgt.

Het eten geven en het eten krijgen is dan echt een opgave of strijd geworden. Een preverbaal logopedist kan een rol spelen bij de diagnostiek van het probleem, ouders adviseren en begeleiden en behandelt het kind, indien nodig.

De begeleiding van deze jonge groep vindt vaak plaats in de thuissituatie. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met slaap-en voedingstijden.

Als u kinderen voor deze vorm van begeleiding wilt aanmelden heeft u een verwijzing van een arts nodig waarbij specifiek om preverbale logopedie met eventueel de aanvulling “aan huis” wordt gevraagd.

Voor meer informatie over preverbale logopedie kunt u kijken op de website

http://www.prelogopedie.nl