Behandeling van verworven slikstoornissen

Slok-logopedie behandelt en begeleidt patiënten met een verworven slikstoornis. Slikstoornissen ontstaan bij veranderingen in de mond, de keel en het strottenhoofd. De oorzaak ligt vaak in problemen met de aansturing van de spieren. Dit kan komen door een beschadiging van het zenuwstelsel, zoals bijvoorbeeld een beroerte (CVA). Ook neurologische spierziekten als Parkinson en MS kunnen leiden tot problemen met slikken.

Slikstoornissen kunnen ook ontstaan na operaties in het hoofd-halsgebied bijvoorbeeld na verwijdering van een tumor. Daarnaast is het mogelijk dat door ouderdom het slikken verslechtert. De spieren worden zwakker, waardoor kauwen en slikken moeilijker wordt. Tenslotte kunnen ook stress en angst leiden tot slikproblemen.

Slok-logopedie kan bijdrage aan het onderzoek naar de slikstoornissen en adviseert in ruime zin bij verslikken en verlaagd daarmee het risico op longontsteking. Tevens wordt de afbouw van sondevoeding of het traject naar een PEG-sonde begeleid.

Behandeling kan plaatsvinden in de praktijk maar tevens, op verwijzing van de (huis-arts) aan huis.