Complexe problematiek

Slok-Logopedie is gespecialiseerd in het werken met kinderen waarbij er sprake is van veel diverse problemen. Vaak betreft het kinderen die neurologische en of motorische problemen hebben en soms gediagnosticeerd zijn met een genetische afwijking. Bijvoorbeeld kinderen met het syndroom van Down.

De begeleiding van het eten en drinken, de afbouw van de sondevoeding staat nog meer in het teken van individuele mogelijkheden van het kind. Medische problematiek zoals bijvoorbeeld hartproblemen maken het een uitdaging om te zoeken naar de beste functionele manier van voeden en gevoed worden. Samen met ouders, artsen en andere zorgverleners in de eerste lijn proberen we steeds een zo optimaal mogelijk en veilige situatie te verkrijgen. Multi-disciplinaire samenwerking is een noodzaak.

Communicatie

Het stimuleren van communicatieve voorwaarden kan niet vroeg genoeg beginnen. Contact maken en vasthouden, luisteren, imiteren en leren begrijpen zijn een belangrijke voorwaarde voor het spreken. Niet alle kinderen komen uiteindelijk tot praten maar er zijn nog zeer veel andere manieren om duidelijk te maken wat je wilt. Het is erg belangrijk om al vroeg in de ontwikkeling op diverse manieren de actieve communicatie te stimuleren. Slok -logopedie geeft adviezen en ondersteuning op het gebied van communicatievoorwaarden en totale communicatie. Er kan worden gewerkt met ondersteunende vormen van communicatie zoals gebaren, pictogrammen en foto’s.