Vergoeding en betaling

Zorgverzekering

Logopedie zit in het basispakket van de zorgverzekering en wordt in principe volledig vergoed. Dit geldt zowel voor de reguliere behandelingen in de praktijk als de aan-huis begeleiding. Alle verzekerden vanaf 18 jaar dienen rekening te houden met het eigen risico. Wij hebben met alle verzekeraars een contract, zodat wij rechtstreeks kunnen declareren. De tarieven wisselen per zorgverzekeraar en worden jaarlijks opnieuw vastgesteld.

Verhindering

Indien u verhinderd bent dient u dit tijdig en tenminste 24 uur voorafgaand aan de afspraak te melden anders wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Die is voor uw eigen rekening aangezien wij de gemaakte afspraak niet kunnen declareren bij de zorgverzekeraar. U ontvangt hiervoor een factuur. Vanzelfsprekend kan in uitzonderingsgevallen, in overleg, van deze regel worden afgeweken.