Privacybeleid

Bescherming persoonsgegevens

23 mei 2018

SLOK-logopedie hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. SLOK-logopedie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor meer informatie kijk privacyreglement SLOK-logopedie